رشـــته هــای  مـدیــریــت بــازرگــانی  حـقـوق  زیــسـت شـناسی و فارغ التحصيلان

 
 
آدرس جدید سایت دانشگاه پیام نور بوانات

لطفا بر روی آدرس کلیک کنید:

http://bavanat.fars.pnu.ac.ir/

  نوشته شده در  شنبه پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت 8:40  توسط كارشناس محترم آقاي  خانم دلاوری  | 
l

  نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:27  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوای امتحان

اصول فقه1

22/2/94

3-1

از ص94تاص261

اصول فقه2

22/2/94

7-5

گفتار2تا ابتدای گفتار چهارم

حقوق مدنی2

23/2/94

10-9

ازص 1تاص150

  نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:25  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوای امتحان

متون فقه1

94/2/21

7-5

نصف کتاب -تستی

متون فقه 3

94/2/21

5-3

نصف کتاب -تستی

متون فقه4

94/2/21

7-5

نصف کتاب -تستی

  نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:1  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوای امتحان

متون فقه1

94/2/21

7-5

نصف کتاب -تستی

متون فقه 3

94/2/21

5-3

نصف کتاب -تستی

متون فقه4

94/2/21

7-5

نصف کتاب -تستی

  نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:1  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
میانترم درس متون حقوقی یک روز سه شنبه 1/2/94 ساعت 8 برگزار می شود

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:20  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوای امتحان

حقوق تجارت (مدیریت)

13/2/94

10-8

مبحث برات

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:3  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوای امتحان

حقوق مدنی 1

13/2/94

3-1

نصف کتاب -تستی

حقوق اساسی 2

6/2/94

12-10

نصف کتاب -تستی

حقوق جزا عمومی2

6/2/94

5-3

نصف کتاب -تستی

حقوق مدنی6

7/2/94

5-3

نصف کتاب -تستی

حقوق اداری 1

7/2/94

7-5

نصف کتاب -تستی

حقوق مدنی 4

6/2/94

3-1

نصف کتاب -تستی

حقوق جزا اختصاصی1

5/2/94

12-10

نصف کتاب -تستی

کیفرشناسی

21/2/94

5-3

نصف کتاب -تستی

بزهکاری اطفال

6/2/94

7-5

نصف کتاب تستی

حقوق مدنی7

5/2/94

3-1

تا اخر شرکت مدنی-تستی

حقوق جزا اختصاصی3

5/2/94

5-3

نصف کتاب تستی

کار تحقیقی1

7/2/94

3-1

تا سر پایان نامه

ادله اثبات دعوی

5/2/94

7-5

نصف کتاب تستی

جرم شناسی

7/2/94

12-10

نصف کتاب تستی

حقوق مدنی8

14/2/94

12-10

مبحث حق شفعه-وصیت

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:2  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

  نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:44  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

تاریخ/زمان

8الی 9.30

9.30الی11

مکان تشکیل

23/01/94

تربیت بدنی

ورزش1

دانشگاه

30/01/94

تربیت بدنی

ورزش1

سالن تربیت بدنی

06/02/94

تربیت بدنی

ورزش1

سالن تربیت بدنی

13/02/94

تربیت بدنی

ورزش1

سالن تربیت بدنی

20/02/94

تربیت بدنی

ورزش1

سالن تربیت بدنی

محل تشکیل کلاسها  اولین جلسه در دانشگاه و جلسات بعدی در سالن تربیت بدنی برگزار می گردد

  نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:56  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
دانشجویان جهت ثبت نام به سایت shafaq.nahad.ir  مراجعه نمایند . 

جهت اطلاعات بیشتر با امور فرهنگی تماس فرمایید  

07144405812

با تشکر امور فرهنگی دانشگاه

  نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت 14:16  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

  نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 14:6  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه کلاسی ادامه مطلب را کلیک کنید 

ادامه مطلب

  نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:15  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه کلاسی ادامه مطلب را کلیک کنید  

ادامه مطلب

  نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:13  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

انتخاب واحد از 30/10/93لغایت6/11/93 می باشد  

برگزاری کلاسها از تاریخ 11/11/93 

حذف و اضافه 26/11/93لغایت 6/12/93

  نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 7:48  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

كليه دانشجويان مي توانند از تاريخ 29/9/93 از مسير زير نسبت به دريافت كارت آزمون(گزارش 428) اقدام نمايند:

آموزش--------> گزارش آموزش ---------> دانشجو-------> اطلاعات ثبت نام و امتحان

  نوشته شده در  دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ساعت 8:14  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

1

حقوق جزا عمومی 3

15/9/93

5-3

2

ایین دادرسی کیفری 1

16/09/93

5-3

  نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 10:53  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

مقدمه علم حقوق

18/9/93

ساعت کلاسی

ازص53تاص201

2

حقوق ثبت

18/9/93

ساعت کلاسی

ازص1تا ص194

3

ایین دادرسی مدنی1

18/9/93

ساعت کلاسی

از ص1 تا ص 152

4

متون فقه3

18/9/93

ساعت کلاسی

فصل وصیت  کامل و فصل میراث تا ص 206

  نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ساعت 14:2  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

حقوق تطبیقی

17/9/93

ساعت کلاسی

تا ص 119

2

حقوق تجارت 1

17/9/93

ساعت کلاسی

تا ص 106

  نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 14:15  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

حقوق تطبیقی

17/9/93

ساعت کلاسی

تا ص 119

2

حقوق تجارت 1

17/9/93

ساعت کلاسی

تا ص 106

  نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 14:15  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM