رشـــته هــای  مـدیــریــت بــازرگــانی  حـقـوق  زیــسـت شـناسی و فارغ التحصيلان

 
 
ثبت نام و انتخاب واحد 30/10/94   لغایت 6/11/94  

حذف و اضافه 26/11/94 لغایت 4/12/94

  نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ساعت 8:39  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

میانترم دروس استاد کریمی رشته حقوق

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

اصول فقه 1

16اذر

8

تا گفتارچهارم بخش اوامر و نواهی

2

عربی

16اذر

8

تا درس 11

3

قواعد فقه1

16اذر

13

از قاعده ید تا ص162

4

قواعد فقه2

22اذر

10

سه قاعده اول

  نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:20  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

میانترم دروس اقای عبدالهی رشته حقوق

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

مالیه عمومی

22اذر

ساعت کلاسی

تاص180

2

مبانی علم اقتصاد

15اذر

ساعت کلاسی

تا اخر فصل 7

  نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:19  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

میانترم دروس آقای هاشمی رشته حقوق

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

متون حقوقی2

2اذر

8

سه درس اول (12و13و14)

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:9  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

حقوق بین الملل عمومی 2

94/9/23

ساعت کلاسی

مبحث حقوق دریاها

2

حقوق بین الملل خصوصی 2

94/9/2

ساعت کلاسی

صفحه 1 تا 98

3

حقوق سازمان های بین الملل

94/9/16

ساعت کلاسی

مبحث سازمان ملل متحد

4

حقوق جزای بین الملل ایران

94/9/17

12-10

صفحه 147 تا 222

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:32  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

میانترم دروس خانم هوشمند رشته حقوق

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

تجارت 1

15اذر

11.30

تا ص 107

2

تجارت3

22اذر

8.30

سه فصل اول

3

تجارت 4

22اذر

10.30

تا ص 150

4

متون فقه4

22اذر

9.30

بحث قضاوت

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ساعت 7:41  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

حقوق تطبیقی

10 اذر

5-3

تا ص119

2

متون فقه 2

10 اذر

3-1

تا ص122

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:51  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 

میانترم دروس آقای خدابنده رشته حقوق

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

محتوا

1

مقدمه علم حقوق

15آذز

3-1

فصل 2و3و4

2

حقوق جزا عمومی1

8آذر

10-8

تا ص170

3

حقوق اساسی1

1 اذر

12-10

تا ص 109

4

حقوق مدنی 3

23 ابان

12-10

تا ص 154

5

حقوق جزا عمومی3

30ابان

12-10

تا ص130

6

حقوق مدنی5

7 آذر

3-1

تا ص185

7

حقوق مدنی7

7اذر

5-3

ودیعه عاریه وکالت زمام

8

حقوق مدنی8

9 آذر

12-10

مبحث شفعه و وصیت

9

آیین دادرسی کیفری1

8آذر

5-3

نصف کتاب

10

حقوق جزای اختصاصی 2

16 آذر

5-3

مبحث کلاهبرداری خیانت در امانت چک و سرقت

11

آیین دادرسی مدنی1

15 آذر

5-3

نصف کتاب

12

آیین دادرسی مدنی 2

9 آذر

5-3

نصف کتاب

13

حقوق اداری 2

8 آذر

3-1

نصف کتاب

14

کار تحقیقی 1

23 آذر

12-10

تا سر پایان نامه

15

پزشکی قانونی

23 اذر

12-10

بخش اول فصل 2و3و4و5و6

بخش دوم فصل 1و2و3و4و5

بخش سوم فصل 1و2و3وو4

تستی و تشریحی

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:51  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه کلاسی ادامه مطلب را کلیک کنید 

ادامه مطلب

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ساعت 8:20  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه کلاسی ادامه مطلب را کلیک کنید  

ادامه مطلب

  نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 9:6  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
شروع انتخاب واحد  14/6/94  لغایت23/6/94 

شروع کلاسها24/6/94 

حذف و اضافه13/7/94لغایت20/7/94

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 8:3  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه علوم سیاسی ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:3  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن دروس عمومی ادامه مطلب را کلیک نمایید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:58  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه رشته زیست ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:58  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه مهندسی کشاورزی ادامه مطلب راکلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:24  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه زبان ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:14  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن برنامه علوم تربیتی - پیش دبستانی ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:11  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
برای دیدن نحوه کار پروژه و پایان نامه ادامه مطلب  را کلیک کنید

ادامه مطلب

  نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:44  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
ثبت نام ترم دوم تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ تمدید شد در ضمن شروع کلاسها از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ می باشد

 

  نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 7:45  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد ترم دوم از تاریخ ۲۷/۱۰/۹۲ لغایت۴/۱۱/۹۲ می باشد

تاریخ حذف و اضافه ۲۷/۱۱/۹۲ لغایت۵/۱۲/۹۲ می باشد

  نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ساعت 7:31  توسط كارشناس محترم آقاي  قاسمی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM